Vi är proffs på det vi heter

Call Center Management

Den viktigaste lärdomen genom alla år är att det hela tiden handlar om att leverera bra kundupplevelser och en ständigt god tillgänglighet. Vi hjälper dig att uppnå detta.

KontaktLäs mer

Call-, och Contact Center utveckling – våra huvudfrågor

Call-, och Contact Center utveckling har alltid varit våra huvudfrågor. Med lång och praktisk erfarenhet förändringsarbete kan vi hjälpa Din verksamhet till ett effektivare och lönsammare Contact Center.

Att leda ett Contact Center innebär att spela på många spelplaner samtidigt. Du ska förstå tekniken, organisera verksamheten, driva bemanningsplaneringen för optimal tillgänglighet, samt utveckla och styra sina medarbetare.

Inom Call Center Management har vi mångårig erfarenhet att hjälpa företag och organisationer med dessa frågor.

Exempel på områden som vi kan hjälpa dig med:

  • etablering av planeringsprocesser för bättre och effektivare tillgänglighet
  • kanalstrategier (för samtal, mail, chat, sociala medier etc)
  • kravspecifikationer och upphandling av workforce management
  • utveckling av röststyrda lösningar
  • strategier för mål, mätning och uppföljning
  • skapa förståelse hos ledning, chefer och medarbetare för drivkrafterna inom ett Contact Center
  • utbildningar inom telefoni och bemanningsplanering

Våra tjänster

Coachning

Ny som chef? Inför en förändringsresa? Låt oss vara ditt bollplank. Vi kan vara på plats eller finnas för dig digitalt när du behöver.

Interimschef

Behöver ni tillfällig förstärkning? Vi kan fungera som interimschef i ert Call-, eller Contact Center, för Kundtjänsten samt er Support-, eller Helpdesk.

Föreläsningar och workshops

Vi erbjuder föreläsningar och workshops med fokus på kundservice och kundsupport. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter vi samlat på oss genom åren.

Nulägesanalys

Innan du startar ditt arbete rekommenderar vi att ni genomför en nulägesanalys. Inget förändringsprojekt bör startas innan alla berörda har en entydig, klar och gemensam uppfattning om utgångsläget.

Våra utbildningar

Contact Center Management 1 dag

Denna 1 dagars kurs i Contact Center management ger dig inblick i grunderna vad avser bemanningsplanering samt den teknik som stödjer bemanningsplanering.

Contact Center Management 2 dagar

Vår 2 dagars kurs i Contact Center management är främst till för dig som leder eller har en ledande befattning. Kursen är också bra för dig som har ett planeringsansvar för Contact Centret.

Work Force Management

En intensiv och praktisk 1 dagars kurs som riktas främst till dig som ansvarar för bemanningsplaneringen i ett Call-, eller Contact Center.

Teleansvar och projektledning

Sedan flera år samarbetar vi med Alf Kjeller-SellinAKZ Projekt AB kring utbildningar och coachning inom hantverket Telefoni. Vi utbildar och coachar i telefoniansvar för dig som är eller har motsvarigheten till systemförvaltare och projektledning för dig som leder eller ska leda ett telefoni/IT projekt. Mer information om dessa utbildningar hittar du på teleutbildningar.se Självklart kan du också kontakta oss direkt om du är intresserad av att veta mer.