Förändring, förbättring eller utveckling?

Nulägesanalys

Innan du startar ditt arbete rekommenderar vi att ni genomför en nulägesanalys. Inget förändringsprojekt bör startas innan alla berörda har en entydig, klar och gemensam uppfattning om utgångsläget.

Nulägesanalys

Förändring, förbättring eller utveckling? Behovet att förändra kommer ofta från en ganska diffus uppfattning att något inte fungerar. Vår erfarenhet är entydig och solklar; inget förändringsprojekt bör startas innan alla berörda ha en entydig, klar och gemensam uppfattning om utgångsläget.

Det behövs en nulägesanalys, en analys som pekar ut de verkliga problemen och konsekvenserna av om problemen inte åtgärdas.

I vårt arbete med att genomföra en nulägesanalys använder vi ofta de klassiska metoderna med intervjuer, statistik- och ekonomigenomgång, enkla enkäter m m.

Men vi kompletterar ofta med att genomföra workshops där workshopens mål att förutom plocka fram alla problem också är att bland deltagarna förankra en gemensam uppfattning om nuläget. Görs inte detta finns stora risker att förändringsprojektet inte ger det resultat som förväntats.

Intresserad? Kontakta oss

10 + 3 =